0933366377 | 0935487187Giờ mở cửa Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h00
banner

 CÁC LOẠI VISA ÚC

Với chính sách an sinh xã hội vượt trội, Úc có những thành phố đáng sống nhất thế giới. Xứ sở chuột túi cũng thu hút những nhà đầu tư có năng lực kinh doanh và tài chính qua chương trình đầu tư định cư Úc. Có nhiều lựa chọn với yêu cầu và mức đầu tư khác nhau.

Đầu tư định cư Úc mở ra cơ hội cho các doanh nhân cùng gia đình đến quốc gia này để sinh sống, làm việc và học tập. Hình thức là thành lập hoặc đầu tư vào doanh nghiệp, vào trái phiếu Chính phủ hay quỹ đầu tư Úc. Mức đầu tư từ 3,2 tỷ đồng (200.000AUD). Thời gian thụ lý hồ sơ tối thiểu là 6 tháng. Cả gia đình sẽ có visa tạm trú hoặc thường trú nhân Úc. Khi thỏa các điều kiện về cư trú, cả gia đình có thể xin nhập tịch Úc.

 

 

Visa 188A Doanh Nhân Sáng Tạo

- Visa 188A là visa định cư tạm trú 4 năm có điều kiện lên thường trú . Dành cho những cổ đông lớn, các chủ doanh nghiệp có mong muốn kinh doanh và định cư ở Úc với vốn đầu tư 3,2 tỷ đồng (200.000 AUD)
- Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng


Mức đầu tư
- 3,2 tỷ đồng (200.000AUD)


Mục đích chương trình
- Lấy visa tạm trú Úc và chuyển đổi thành visa thường trú ( PR ) khi đạt điều kiện


Thời gian có visa
- Từ 18 - 24 tháng


Đối tượng
- Dưới 55 tuổi
- Chủ doanh nghiệp hoặc cổ đông góp vốn có tham gia quản lý công ty
- Sở hữu và điều hành doanh nghiệp ít nhất 3 năm
- Có tổng tài sản cá nhân và công ty với giá trị khoảng 12,7 tỷ đồng (800.000AUD)


Hình thức đầu tư/yêu cầu
- Thành lập hoặc mua lại một công ty tại Úc


Quyền lợi
- Doanh nhân đi cùng vợ/chồng và con dưới 23 tuổi
- Cả gia đình có thể sinh sống, làm việc và học tập tại Úc
- Con cái được học miễn phí tại các trường công đến lớp 12
- Sau khi thỏa điều kiện về kinh doanh và cư trú, cả gia đình được nộp hồ sơ xin thường trú vĩnh viễn


Ưu điểm
- Là chương trình đầu tư định cư Úc với hạn mức đầu tư thấp nhất


Hạn chế
- Chỉ dành cho những doanh nhân đang sở hữu hay góp vốn vào doanh nghiệp đã hoạt động ít nhất 3 năm tài chính
- Phải sang Úc và vận hành doanh nghiệp thật
- Thời gian ở Úc phải trên 2 năm.

Tìm hiểu thêm Đánh giá hồ sơ miễn phí
Visa 188A  Doanh Nhân Sáng Tạo

Visa 188B Đầu Tư Trái Phiếu Úc

- Visa định cư Úc (có điều kiện) diện Đầu tư Trái phiếu (Investor Stream) 188B dành cho Doanh Nhân có kinh nghiệm kinh doanh đầu tư và có năng lực tài chính cao. Doanh nhân phải mua trái phiếu Chính Phú là $1.500.000 AUD trong vòng 4 năm có lãi suất và sẽ được cấp visa thường trú ( PR ) khi đạt những yêu cầu theo quy định
- Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.


Mức đầu tư
- 23,8 tỷ đồng (1,5 triệu AUD)


Mục đích chương trình
- Lấy visa tạm trú Úc và chuyển đổi thành visa thường trú ( PR ) khi đạt điều kiện


Thời gian có visa
- 28-24 tháng


Đối tượng
- Dưới 55 tuổi
- Doanh nhân có kinh nghiệm kinh doanh hoặc đầu tư, năng lực tài chính cao
- Sở hữu và quản lý điều hành ít nhất 10% cổ phần công ty hoặc quản lý vốn đầu tư tối thiểu 1,5 triệu AUD trong ít nhất 3 năm
- Có tổng tài sản cá nhân và công ty với giá trị khoảng 36 tỷ đồng (2.250.000 AUD) ít nhất trong 2 năm tính đến trước ngày nộp đơn xin định cư.


Hình thức đầu tư |yêu cầu
- Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Úc và duy trì khoản đầu tư trong 4 năm có lãi suất
Quyền lợi
- Doanh nhân sẽ nhận được lãi suất đều đặn 6 tháng/1 lần
- Doanh nhân đi cùng vợ/chồng và con dưới 23 tuổi
- Cả gia đình có thể sinh sống, làm việc và học tập tại Úc
- Con cái được học miễn phí tại các trường công đến lớp 12
- Sau 4 năm trái phiếu đáo hạn và thỏa điều kiện về cư trú(đương đơn chính hoặc vợ/chồng sống tối thiểu 2 năm trong thời gian 4 năm đầu tư trái phiếu), cả gia đình được nộp hồ sơ xin thường trú vĩnh viễn


Ưu điểm
- Hình thức đầu tư tuyệt đối an toàn vì khoản đầu tư được đảm bảo bởi Chính phủ của tiểu bang
- Điều kiện dễ dàng hơn các chương trình khác, nhà đầu tư không bị ràng buộc về việc kinh doanh.


Hạn chế
- Khoản đầu tư phải được duy trì trong 4 năm
- Phải ở Úc 2 trong 4 năm trước khi nộp hồ sơ xin thường trú nhân.

Tìm hiểu thêm Đánh giá hồ sơ miễn phí
Visa 188B Đầu Tư Trái Phiếu Úc

Visa 188C Nhà Đầu Tư Lớn

- Visa định cư Úc (có điều kiện) diện Đầu tư Trọng yếu (Significant Investor Stream) 188C dành cho Doanh Nhân có năng lực tài chính cao, sẵn sàng thực hiện khoản đầu tư $5.000.000 AUD vào các Quỹ Đầu tư tại Úc trong vòng 4 năm.
- Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng


Mức đầu tư
- 79,4 tỷ đồng (5 triệu AUD)


Mục đích chương trình
- Lấy visa tạm trú Úc. Lên thường trú nhân sau 4 năm khi khoản đầu tư đáo hạn


Thời gian có visa
- 12-16 tháng


Đối tượng
- Doanh nhân có năng lực tài chính rất lớn
- Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu 79,4 tỷ đồng (5 triệu AUD)


Hình thức đầu tư | yêu cầu
- Đầu tư 8 tỷ đồng (500.000AUD) vào công ty khởi nghiệp hoặc công ty nhỏ
- Đầu tư 23,8 tỷ đồng (1,5 triệu AUD) vào công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán
- Đầu tư 47,6 tỷ đồng (3 triệu AUD) vào các quỹ đầu tư các công ty lớn của Úc


Quyền lợi
- Nhận lãi suất từ các quỹ đầu tư mà không cần tham gia quản lý trực tiếp
- Doanh nhân được đưa vợ|chồng con đi cùng
- Cả gia đình có thể sinh sống, làm việc và học tập tại Úc
- Con cái được học miễn phí tại các trường công đến lớp 12
- Sau 4 năm duy trì khoản đầu tư và thỏa điều kiện về cư , Doanh nhân và gia đình được nộp hồ sơ xin thường trú vĩnh viễn.


Ưu điểm
- Chương trình đầu tư định cư Úc duy nhất không giới hạn độ tuổi và không yêu cầu thang điểm di trú
- Không cần lưu trú thường xuyên ở Úc để đủ điều kiện lấy thường trú nhân.


Hạn chế
- Mức đầu tư lớn và có rủi ro. Khoản đầu tư phải được duy trì trong 4 năm

Tìm hiểu thêm Đánh giá hồ sơ miễn phí
Visa 188C Nhà Đầu Tư Lớn

Visa 132 Doanh Nhân Tài Năng

- Visa định cư Úc vĩnh viễn diện Doanh nhân tài năng (Business Talent – Significant Business History Stream) 132A dành cho những chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm điều hành, quản lý vượt trội và năng lực tài chính cao, sang Úc vận hành doanh nghiệp mở mới hoặc đang hoạt động mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho nước Úc.
- Chương trình này giúp Doanh Nhân & gia đình sẽ lên thẳng thường trú vĩnh viễn mà không cần trải qua giai đoạn tạm trú. Sau khi đã có Visa 132A & đáp ứng 1 số điều kiện, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin nhập tịch Úc
- Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.


Mức đầu tư
- 31,8 tỷ đồng (2 triệu AUD)


Mục đích chương trình
- Lấy ngay thường trú nhân Úc, hưởng đầy đủ quyền lợi về y tế, giáo dục, an sinh xã hội… như công dân Úc, nhập tịch Úc nếu đáp ứng đủ điều kiện


Thời gian có visa
- 18-24 tháng


Đối tượng
- Dưới 55 tuổi
- Doanh nhân có kinh nghiệm điều hành, quản lý xuất sắc. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đạt doanh thu cao 47,6 tỷ đồng (3 triệu AUD) ít nhất 2 trong 4 năm trước ngày nộp đơn
- Tổng giá trị tài sản đạt tối thiểu 23,8 tỷ đồng (1,5 triệu AUD).


Hình thức đầu tư/yêu cầu
- Thành lập hoặc đầu tư vào một công ty tại Úc


Quyền lợi
- Doanh nhân được đi cùng vợ|chồng và con dưới 23 tuổi , được cấp thường trú nhân Úc
- Cả gia đình hưởng đầy đủ quyền lợi y tế, giáo dục, an sinh xã hội…
- Được đăng ký hệ thống chăm sóc sức khỏe Medicare của Chính phủ Úc.
- Con cái được học miễn phí tại các trường công đến hết THPT. Học đại học, cao học với mức phí như người bản xứ


Ưu điểm
- Là visa định cư thường trú nhân chính thức, không phải visa định cư tạm


Hạn chế
- Chỉ dành cho chủ sở hữu doanh nghiệp hay đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực kinh doanh thật sự xuất sắc, doanh nghiệp hoạt động tốt vượt trội.
- Cần đầu tư thật và số tiền lớn (từ 2 triệu AUD).

Tìm hiểu thêm Đánh giá hồ sơ miễn phí
Visa 132 Doanh Nhân Tài Năng

Visa 462 Lao Động kết hợp Kỳ Nghỉ

Visa 462 – Work and Holiday Visa (Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ) là loại visa cho phép đương đơn được đến Úc làm việc kết hợp với du lịch trong khoảng thời gian 01 năm. Và được gia hạn thêm từng năm cho 2 năm tiếp theo nếu bạn đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm Đánh giá hồ sơ miễn phí
Visa 462 Lao Động kết hợp Kỳ Nghỉ

Visa 482 Lao Động Tay Nghề Cao

Visa 482 Úc (hay còn gọi là visa TSS – Temporary Skill Shortage) là visa tạm trú dành cho những lao động có tay nghề sang làm việc cho doanh nghiệp tại nước Úc trong thời gian từ 2 – 4 năm. Đây là “tấm vé vàng” cho phép bạn được bảo lãnh tiếp tục làm việc và là con đường tắt cho bạn để có được thường trú vĩnh viễn tại Úc

Tìm hiểu thêm Đánh giá hồ sơ miễn phí
Visa 482 Lao Động Tay Nghề Cao

Visa 491 Lao Động Tay Nghề Vùng Chỉ Định

Visa 491 – Diện tay nghề vùng chỉ định (Skilled Work Regional Provisional Visa) là tấm vé giúp cho những lao động có tay nghề và đủ điều kiện đến làm việc tại các vùng thưa dân ở Úc theo một thời hạn nhất định. Và bạn hoàn toàn có cơ hội trở thành Thường Trú Nhân Úc sau 3 năm tạm trú.

Tìm hiểu thêm Đánh giá hồ sơ miễn phí
Visa 491 Lao Động Tay Nghề Vùng Chỉ Định

Visa 600 Du lịch và Thăm thân

Xứ Sở Chuột Túi - Úc được mệnh danh là thiên đường du lịch với nhiều danh lam thắng cảnh và thế giới động vật rất hấp dẫn nên nhiều du khách đều muốn đặt chân đến đây. Thế nhưng việc xin visa đi Úc du lịch, thăm thân được xem là tương đối khó bởi Úc nằm trong nhóm các nước phát triển lớn khó xin visa. Vì vậy, hãy đến Di Trú Việt, với kinh nghiệm nhiều năm chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ và tốt nhất để đạt được tỉ lệ đậu visa Úc cao nhất có thể.

Tìm hiểu thêm Đánh giá hồ sơ miễn phí
Visa 600 Du lịch và Thăm thân

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi liên hệ tư vấn cho quý khách

Tổng đài: 0933366377 | 0935487187
0933366377 | 0935487187
Gọi ngay
SMS
Liên hệ